SATA kaplar

Kapall PC SATA 7p kona - SATA 7p kona 1m 90°data

Til á lager
490 kr

Kapall SATA 7p karl - eSATA 7p kona 50cm

Til á lager
500 kr

Breytikapall PC Molex kona - SATA karl 0,15m

Til á lager
500 kr

Kapall PC SATA 7p kona - SATA 7p kona 50cm

Til á lager
600 kr

Breytikapall PC SATA karl - 2x SATA kona 0,15m

Til á lager
690 kr

Breytikapall PC Molex karl - SATA kona 0,15m

Til á lager
690 kr

Kapall PC SATA 7p kona - SATA 7p kona 50cm 2stk

Til á lager
790 kr

Breytikapall PC SATA - SATA og Molex male

Ekki til/Væntanleg
790 kr

Kapall PC SATA 7p kona - SATA 7p kona 50cm 90°dat

Til á lager
800 kr

Breytikapall PC Molex karl - 2x SATA kona 0,15m

Til á lager
990 kr